Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry vaalii suomalaista hautauskulttuuria ja kehittää hautausalaa yhteistyössä eri tahojen kanssa. Liitto on perustettu 1942 ja siihen kuuluu noin 200 jäsenyritystä, jotka omistavat hieman yli 350 hautaustoimistoa.

Muistollesi-sivusto on tarkoitettu koko maan kattavaksi riippumattomaksi palveluksi, jonne omaiset voivat halutessaan antaa julkaistavaksi vainajasta kuvan ja syntymä- sekä kuolinpäivätiedot sekä perinteisen kuolinilmoituksen.

Sivusto on uudenlainen kuvallinen kuolinilmoitus henkilöstä.

Sivuston kuolinilmoitus säilyy kauemmin kuin perinteinen sanomalehti-ilmoitus ja sen jakelu eli levikki on maan kattava, se on nykyaikainen viestintätapa.